Преглед листа на должници


x
Обврска за 
Сопственик 
Општина 
Улица 
Статус уплата 
Година 
Износ на решение 
Уплатено 
Должи 
Комунална такса за истакнување на фирмиБАНЕ ШПЕД БЛАГОЈА ДООЕЛКАВАДАРЦИ14-ТИ МАЈНеплатена20216,000 ден.0 ден.6,000 ден.
Комунална такса за истакнување на фирмиНАКИЧО СУРОВИНАПРИЛЕПЈОСКА ЈОРДАНОСКИНеплатена20212,000 ден.0 ден.2,000 ден.
Комунална такса за истакнување на фирмиГЛОБАЛКОД ДООЕЛСКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДААНТОН ПОПОВНеплатена20212,000 ден.0 ден.2,000 ден.
Комунална такса за истакнување на фирмиНИНО-КОМПАНИ ДООЕЛКАВАДАРЦИСЛОВЕНСКАНеплатена20218,000 ден.0 ден.8,000 ден.
Комунална такса за истакнување на фирмиАГРО СОЛУШН ДООЕЛКАВАДАРЦИЗАПАДЕН БУЛЕВАРНеплатена20216,000 ден.0 ден.6,000 ден.
Комунална такса за истакнување на фирмиЈАВОР-КОП ДООЕЛСКОПЈЕ - ЦЕНТАРНАРОДЕН ФРОНТНеплатена20216,000 ден.0 ден.6,000 ден.
Комунална такса за истакнување на фирмиГУРМАН 2020 ДООЕЛКАВАДАРЦИМЕТОДИ ЏУНОВ-ЏИКОНеплатена20216,000 ден.0 ден.6,000 ден.
Комунална такса за истакнување на фирмиНАКОМА ТРЕЈД ДООЕЛКАВАДАРЦИНАРОДНА МЛАДИНАНеплатена20216,000 ден.0 ден.6,000 ден.
Комунална такса за истакнување на фирмиВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛКАВАДАРЦИЃОРЃИ СОКОЛОВ - СОКОНеплатена20216,000 ден.0 ден.6,000 ден.
Комунална такса за истакнување на фирмиВАЈОСА КОНСТРУКСИОН ДООЕЛКАВАДАРЦИЦАНО ПОП РИСТОВНеплатена20216,000 ден.0 ден.6,000 ден.
        Вкупен долг 3,156,654ден.
Страна 1 од 58 (580 должници)Prev1234567565758Next