Преглед листа на должници


x
Обврска за 
Сопственик 
Општина 
Улица 
Статус уплата 
Година 
Износ на решение 
Уплатено 
Должи 
Данок на имот правни лицаТ.У.П. ЕГЕЈ  Неплатена20211,552 ден.0 ден.1,552 ден.
Данок на имот правни лицаТ.П. МИКИТО  Неплатена20214,136 ден.0 ден.4,136 ден.
Данок на имот правни лицаР.М.КОР-ТУП ВИШЕШНИЦА  Неплатена202188 ден.0 ден.88 ден.
Данок на имот правни лицаР.М.КОР.-Д.О.О. БАЛКАН  Неплатена20211,370 ден.0 ден.1,370 ден.
Данок на имот правни лицаР.М.БОРОВО-БОРОВО  Неплатена2021742 ден.0 ден.742 ден.
Данок на имот правни лицаР.М.- А.Д.МЕТАЛ ПРОМЕТ  Неплатена20211,517 ден.0 ден.1,517 ден.
Данок на имот правни лицаППУТ ЕЛЕКТРА-96 ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ  Неплатена202110,721 ден.0 ден.10,721 ден.
Данок на имот правни лицаППУТ ВИЗА-2000 -ДОО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ  Неплатена2021241 ден.0 ден.241 ден.
Данок на имот правни лицаДТТУ ХАСКИ ДОО ГЕВГЕЛИЈАГЕВГЕЛИЈАРИСТО ФАРШИНИННеплатена20211,702 ден.0 ден.1,702 ден.
Данок на имот правни лицаДПЕМП - МИК ДОО ВО СТЕЧАЈКАВАДАРЦИШИШКАНеплатена2021214,579 ден.0 ден.214,579 ден.
        Вкупен долг 972,945ден.
Страна 1 од 5 (43 должници)Prev12345Next