Преглед листа на должници


x
Обврска за 
Сопственик 
Општина 
Улица 
Статус уплата 
Година 
Износ на решение 
Уплатено 
Должи 
Данок на имотНИКОЛА ЃЕЛЕВКАВАДАРЦИ16-ТИ ЈУНИНеплатена20211,252 ден.0 ден.1,252 ден.
Данок на имотМАРЈАН АНГЕЛОВКАВАДАРЦИБРАЌА ЏУНОВИНеплатена2021686 ден.0 ден.686 ден.
Данок на имотМАРИЈА МАНЧЕВАКАВАДАРЦИБЛАГОЈ КРСТИЌНеплатена2021852 ден.0 ден.852 ден.
Данок на имотБЛАШКО АТАНАСОВКАВАДАРЦИВЕЉКО ВЛАХОВИЌНеплатена20216,756 ден.0 ден.6,756 ден.
Данок на имотГАБРИЕЛА ДИМИТРОВАСКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДАХРИСТО ТАТАРЧЕВНеплатена20211,700 ден.0 ден.1,700 ден.
Данок на имотШЕЌЕРЕЗАДА РИФАТВЕЛЕСЈОРДАН ЏУРНОВНеплатена20213,803 ден.0 ден.3,803 ден.
Данок на имотТОДОРКА ИВАНОСКАКАВАДАРЦИФЕРДО РОСОМАНСКИНеплатена20211,970 ден.0 ден.1,970 ден.
Данок на имотБЛАГОЈ НЕДЕВКАВАДАРЦИКОЛЕ ПОДЛЕШКИДелумно платена20215,004 ден.508 ден.4,496 ден.
Данок на имотСТАНИСЛАВ ПОПОВСКИКАВАДАРЦИ25-ТИ МАЈНеплатена20211,089 ден.0 ден.1,089 ден.
Данок на имотМИЛЕ ЛАЗОВКАВАДАРЦИАВАЛАНеплатена20211,610 ден.0 ден.1,610 ден.
        Вкупен долг 1,285,087ден.
Страна 1 од 138 (1375 должници)Prev1234567136137138Next