Општина Кавадарци

Систем за даночни решенија и масовна проценка на објекти и парцели во Општина Кавадарци

Најавете со во системот користејќи ги Вашето корисничко име и лозинка
*
*
Најави се
Заборавена лозинка?

Внесете ги податоците од Вашето решение (фолио број на решението и единствен матичен број на обврзникот)
*
Локација на фолио бројот во решението
*
Пребарај решение
Внесете ги податоците од Вашето решение (фолио број на решението и единствен матичен број на обврзникот).
Истите се потребни за процесот на регистрација на обврзник.
*
Локација на фолио бројот во решението
*
Регистрирај се

Даночно одделение Кавадарци

Преглед на физички лица должници на данок на имот

Преглед на листата на физички лица кои се должници по обврската за данок на имот.

Прегледај листа»

Преглед на правни лица должници на данок на имот

Преглед на листата на правни лица кои се должници по обврската за данок на имот.

Прегледај листа»

Преглед на правни лица должници на комунална такса

Преглед на листата на правни лица кои се должници по обврската за комунална такса за истакнат назив на фирма (ФИРМАРИНА).

Прегледај листа»